Đạo của người Quân tử

"Trong dòng nước chảy, hàm chứa cái Đạo của một người Quân tử lập thân, xử thế...

Nó chảy mãi không dứt thấm nhuần vạn vật, mang đến cho đại địa một sức sống tựa như là có ĐỨC

Tuy nó có trăm khúc ngàn quanh nhưng cuối cùng rồi cũng chảy về hướng Đông cũng giống như là có CHÍ.

Dù phải đối mặt với vách cao vực thẳm nhưng vẫn hăng hái tiến lên giống như là có DŨNG.

Nước chảy xuôi dòng rộng lớn vô cùng mà không chảy ngược tựa như là có ĐẠO.

Trong xanh thấu suốt, muôn vật đều nhờ có nước mà tẩy trừ ô uế trong sạch tự thân giống như là KHÉO GIÁO HÓA. 

Nước sông có nhiều đức tính tốt như thế không phải là cái Đạo của một người Quân tử lập thân, xử thế hay sao?"

(Lời dẫn vào phim)

Nước sông sở dĩ trong suốt là vì nó luôn chảy về phía trước. Nếu như để cho nó ngừng chảy thì tính trong suốt của nó bị vẩn đục và lần hồi nó sẽ phát tán ra mùi hôi thối...

(Trích phim "Khổng Tử")

1 nhận xét:

  1. Trong dòng nước chảy, hàm chứa cái Đạo của một người Quân tử lập thân, xử thế

    Trả lờiXóa