Hai Câu Hỏi Thú Vị


Câu hỏi thú vị muốn nhắc nhở chúng ta :


1- Đừng vội đánh giá chọn người theo một vài tiêu chuẩn bên ngoài
Người lãnh đạo cần Tài lẫn Đức - Tâm cộng với Tầm...
Trần gian vốn không có ai tuyệt đối. Tài thường kèm với tật.
Được mặt này mất mặt khác. Người giỏi quá thì cộng tác viên chẳng thể góp sáng kiến.
Người nghĩ mình tuyệt đối chỉ thích ra lệnh và dễ đi đến độc tài độc đoán,

2- Beethoven điếc đã trở thành nhạc sĩ thiên tài.
Tương tự, nhiều người tàn mà không phế. 
Người mù tai rất thính ... Kẻ cụt tay có thể dùng chân để thay thế. 
Tiêu diệt những người tàn phế là chọn lựa phi nhân kiểu Hitler.
Một con người, dù yếu liệt, dù nhỏ bé như một bào thai... vẫn có nhân quyền
Bó buộc phải cư xử với họ như một con người... và cần cho họ cơ hội.


Nguồn: Youtube

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét