"Suối nguồn" & những tâm đắc... (P.1)

Mấy hôm nay đang ngẫm đọc "Suối nguồn", lượm lặt được khá nhiều điều tâm đắc. Đọc được đến đâu sẽ tiếp tục trích dẫn cùng cả nhà chia sẻ vậy, :)

"Chỉ có con người mới có thể là mục đích tự thân cho chính mình mà thôi"

"Từ những thứ thiết yếu đơn giản nhất cho đến những khái niệm tôn giáo trừu tượng cao nhất, từ cái bánh xe cho đến cái tòa nhà chọc trời, tất cả những gì chúng ta đại diện và tất cả những gì chúng ta có đều đến từ một thuộc tính của con người - đó là khả năng tư duy"

"Các khái niệm đạo đức cao nhất trong ngôn ngữ - đều liên quan đến những cảm giác thực của con người mà không cần có gì siêu nhiên hiện hữu, và người ta có thể kinh nghiệm những cảm giác này khi họ thấy mình lớn lên hay cao thượng lên mà không cần phải đi kèm với cảm giác hạ mình xuống"

"Những người tôn vinh con người: là những người nhìn ra tiềm năng cao nhất của con người và nỗ lực đạt tới điều đó; phấn đấu cho sự thăng hoa của lòng tự tôn cũng như sự thiêng liêng của hạnh phúc thật sự trên mặt đất"

"Bản chất của con người - và của bất cứ sinh vật nào - không phải là đầu hàng. Một vài người đầu hàng vào lần đầu tiên tiếp xúc với áp lực, một vài người mặc nhiên đầu hàng, một số khác đi xuống từ từ và cứ thế mất dần ngọn lửa mà chính họ không hề nhận ra nó đã tàn lụi như thế nào"

(còn nữa)

1 nhận xét: