"Đánh thức con người phi thường trong bạn" & những tâm đắc... (P.1)

Những đoạn tâm đắc trong Đánh thức con người phi thường trong bạn  - Anthony Robbins :)

"Quyết định thật sự là quyết định được đo lường bởi việc bạn có một hành động mới. Nếu không có hành động, thật ra bạn chẳng quyết định gì cả."

"Những người thành đạt nhất là những người có quyết định nhanh vì họ rất sáng tỏ về những giá trị và mục tiêu đích thực của đời họ. Nếu phải thay đổi quyết định, họ thay đổi khá chậm."

"Bạn càng thường xuyên làm quyết định, bạn càng có những quyết định tốt hơn"

"Điều bạn theo đuổi là mục đích chứ không phải phương tiện. Hãy trung thành với quyết định của bạn nhưng biết mềm dẻo trong các phương pháp".

"Một quyết định bạn làm trong bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi dòng đời bạn mãi mãi"

(còn nữa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét