"Ngợi ca sống chậm" & những tâm đắc... (P.8)

(tiếp)

"Để có được hiệu suất làm việc cao thì hết sức quan trọng là phải có khả năng linh hoạt lức làm lúc nghỉ, lúc nhanh lúc chậm".

"Đừng có nghĩ rằng anh làm được ít việc hơn bởi vì anh ngủ ngày. Đó là một quan niệm điên rồ được nuôi dưỡng bởi đầu óc của những kẻ thiếu tưởng tượng. Anh sẽ có thể hoàn thành được nhiều hơn. Anh có được hai ngày trong một  - không thì cũng một ngày rưỡi". (Winston Churchill)

"Có thể nhàn rỗi một cách thông minh chính là sản phẩm cuối cùng của khai hóa văn mình". (Bertrand Rusell)

"Chính trong khoái lạc con người mới sống thật sự. Chính từ thư nhàn, anh ta xây dựng nên kết cấu thật sự của bản thể mình". (Agnes Repplier)

"Hình thái cao nhất của sự thư nhàn chính là tĩnh lặng và lĩnh hội thế giới".

(còn nữa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét