"Đánh thức con người phi thường trong bạn" & những tâm đắc... (P.4)

(tiếp)

"Nếu bạn không có một kế hoạch cho đời mình, thì một người khác sẽ làm điều đó".

"Nếu chúng ta không điều khiển tư tưởng của mình, chúng ta sẽ rơi vào ảo tưởng của những người muốn lèo lái chúng ta để hành động theo ý muốn của họ".

"Vấn đề ở chỗ đa số chúng ta khi quyết định làm hay không làm việc gì đều cân nhắc xem việc đó đem lại đau khổ hay thỏa mãn trước mắt thay vì lâu dài".

"Không phải chính thực tại thúc đẩy chúng ta mà là nhận thức của chúng ta về thực tại".

"Suy nghĩ của chúng ta như thể bức màn che của tinh thần, nó chứa đựng tất cả niềm tin mà chúng ta diễn tả trong cuộc sống". (Antonio Machado)

(còn nữa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét