"Ngợi ca sống chậm" & những tâm đắc... (P.14)

(tiếp)

"Thành công, giống như hạnh phúc, tốt nhất nên theo đuổi một cách gián tiếp".

"Một khi ta tự chủ được giờ giấc của mình, thì áp lực vội vã giảm đi rất nhiều".

"Tự do hơn và linh hoạt hơn trong giáo dục nhấn mạnh hơn đến học tập như một thú vui, nhường chỗ cho vui chơi không câu thúc, bớt ám ảnh bởi việc tính toán từng giây và bớt áp lực phải bắt chước người lớn".

"Cuộc sống sẽ tốt hơn khi bạn biết cách lắng mình chậm lại".

"Toàn bộ nỗ lực trong đời ở chừng mực nào đó chính là nỗ lực xác định xem phải làm từng việc chậm ra sao hoặc nhanh đến mức độ nào" (Sten Nadolny)

(còn nữa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét