"Đánh thức con người phi thường trong bạn" & những tâm đắc... (P.2)

(tiếp)

"Cuộc đời hoặc là một cuộc phiêu lưu can trường, hoặc chẳng là gì hết" (Hellen Keller)

"Cái xác định số phận của bạn không phải là hoàn cảnh mà là những quyết định của bạn".

"Sức mạnh luôn có sẵn nơi bạn bất cứ lúc nào bạn quyết định dùng đến nó".

"Mọi việc chúng ta làm, chúng ta đều làm vì một lý do nào đó. Có thể chúng ta không ý thức về lý do đó, nhưng chắc chắn luôn luôn có động cơ nào đó thúc đẩy hành động của chúng ta".

"Ai chịu đau khổ khi chưa cần phải chịu, người ấy chịu đau khổ quá mức cần thiết" (Seneca)

(còn nữa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét