"Ngợi ca sống chậm" & những tâm đắc... (P.13)

(tiếp)

"Không làm gì, tức chậm, là một phần chủ yếu trong tư duy mạch lạc".

"Trẻ em học tốt hơn và phát triển nhân cách hoàn chỉnh hơn khi chúng học tập theo một phương pháp thoải mái hơn, bớt khuôn phép hơn và bớt phần vội vã".

"Tốt hơn cả là học tập ở nhịp độ khoan thai, dành thì giờ để tìm hiệu sâu các môn học, thiết lập những kết nối, học cách làm thế nào để tư duy vẫn hơn là học cách làm thế nào để vượt qua các kỳ thi".

"Các trường học Chậm tạo thuận lợi cho phát minh và đáp ứng thay đổi về văn hóa, trong khi các trường học Nhanh chỉ cho ra lò những thị dân cằn cỗi".

"Trẻ em chẳng bao giờ nên bị hối thúc vào chuyện học hành trước khi chúng sẵn sàng".

(còn nữa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét