"Đánh thức con người phi thường trong bạn" & những tâm đắc... (P.5)

(tiếp)

"Không phải là hoàn cảnh dệt nên đời sống chúng ta, mà chính những niềm tin của chúng ta tạo ý nghĩa cho hoàn cảnh".

"Niềm tin là cái tạo sự khác biệt giữa một cuộc đời vui tươi cống hiến và một cuộc đời khốn khổ hủy diệt".

"Thuốc không phải luôn luôn cần thiết, nhưng niềm tin chắc khỏi bệnh là điều luôn luôn cần".

"Nếu muốn điều khiển đời mìnn, chúng ta phải ý thức kiểm soát các niềm tin của mình".

"Niềm tin là một cảm giác chắc chắn về một điều gì đó".

(còn nữa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét