"Đánh thức con người phi thường trong bạn" & những tâm đắc... (P.6)

(tiếp)

"Trí tưởng tượng chứ không phải sự phát minh, mới là ông chủ tuyệt đối của nghệ thuật và của đời sống" (Joseph Conrad)

"Bất kỳ điều gì xảy đến cho cuộc đời bạn, bạn phải có khả năng tin rằng 'chuyện gì cũng sẽ qua đi thôi".

"Khi chúng ta tin điều gì, chúng ta hoàn toàn không chất vấn nó nữa".

"Niềm tin có tác dụng nếu bạn quyết tâm gắn bó vào nó".

"Sự vật không thay đổi, chính chúng ta thay đổi". (Henry David Thoreau)

(còn nữa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét