Chịu trách nhiệm về chính mình

Một trong số các câu cách ngôn là “Trước khi bạn làm bất cứ việc gì, bạn phải làm một việc gì khác đã”. Bởi vì sự thành công rất hiếm, có nhiều nguyên tắc bạn phải tìm hiểu nếu bạn muốn đạt được và giữ được điều đó, nhưng việc bạn phải làm đầu tiên là hoàn toàn kiểm soát được chính mình và cuộc đời của bạn.

Trở thành sức hút đồng tiền đòi hỏi bạn phải phát huy được khả năng thắng được chính mình, sự tự chủ, khả năng kiềm chế trước các đòi hỏi. Chịu trách nhiệm về chính mình, về các ham muốn các thái độ của mình đều rất cần cho bất cứ ai muốn đạt được thành công lớn. Và việc kiểm soát các tư tưởng của bạn là sự tự chủ khó thực hiện nhất rồi bạn sẽ có lúc gặp phải.


Phương pháp liệt kê nhanh

Sau đây là một bài tập cho bạn. Hãy trả lời câu hỏi “Ngay bây giờ ba mục đích trong cuộc sống của bạn là gì?”, bạn phải viết các câu trả lời vào bảng kê nhanh khoảng 30 giây.

Sau là bài trắc nghiệm: quyết tâm suy nghĩ và chỉ nói về ba mục đích này, làm sao bạn có thể đạt được các mục đích này trong 24 giờ nữa. Nhất định không nghĩ hoặc không nói đến chuyện bạn không muốn. Luôn để đầu óc bạn nghĩ đến các mục đích của mình bất cứ khi nào tâm trí bắt đầu buông xuôi.

Bài tập này sẽ cho thấy rất rõ. Khó lòng để tâm vào những gì bạn muốn và không nghĩ đến những gì bạn không muốn trong 24 giờ, bạn không thể làm điều đó trong 24 phút. Bài tập này sẽ chứng minh cho bạn thấy bạn khó lòng kiểm soát được tư tưởng và tập trung đầu óc của mình biết bao. Nó cho bạn thấy thực sự bạn nghĩ ra sao? Điều đó sẽ cho bạn thấy rõ tại sao có quá ít người thành công hoặc hội đủ khả năng về bất cứ cái gì. Ít ra ban đầu bạn sẽ thấy việc luôn để đầu óc nghĩ đến những gì bạn muốn giống như bạn đang cố điều khiển một chiếc ô tô trên con đường quanh co và không có vô lăng.

Tập trung ý chí

May mắn là sự tập trung vào một điểm, là sự tập trung đầu óc là các kỹ năng có thể học được. Chúng là các thói quen bạn có thể phát huy cùng với sức mạnh ý chí và thực hành, thậm chí chúng còn làm cho bạn có thể phát huy sức mạnh ý chí tăng lên nhiều hơn trong tương lai. Đầu tiên khả năng tự chủ không phải là dễ tập, nhưng với thời gian luyện tập bạn sẽ đạt đến các điểm mà hầu như bạn luôn luôn có thể giữ đầu óc suy nghĩ đến các mục đích và ước muốn của bạn.

Khi đã kiểm soát được suy nghĩ của mình, thì bạn có thể kiểm soát được các hành vi của bạn. nếu bạn tự chủ được và buộc mình phải trả giá cho sự thành công từ trước, thì cuối cùng bạn sẽ thành công. Như Zig Ziglar nói: “Nếu bạn khó với mình thì cuộc sống sẽ dễ với bạn. Nhưng nếu bạn cứ nhất định dễ với mình thì cuộc sống sẽ rất khó với bạn.” Mọi thứ đều có giá của nó. Ngay bây giờ bạn phải quyết tâm chỉ để trong tâm trí mình những tư tưởng nhất quán với ước muốn, đồng thời giữ cho đầu óc bạn tránh khỏi hoài nghi và lo sợ.

Brian Tracy – trích trong Làm giàu theo cách của bạn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét