Tại sao con người là những nhà truyền bá lối sống của riêng họ?

Bạn có để ý thấy những người đã kết hôn muốn mọi người đều phải kết hôn...? Và những người đang độc thân nghĩ rằng độc thân là cách duy nhất để sống cho 1 người văn minh, hiện đại?


Con người dễ trở thành những nhà truyền giáo về cách sống của riêng họ. 1 số người nghĩ rằng vì họ đã đưa ra 1 lựa chọn cuộc sống nào đó nên tất cả mọi người cũng nên làm tương tự. 

Tại sao rất khó để chấp nhận rằng những lựa chọn khác nhau phù hợp với những người khác nhau?

Đó là câu hỏi đã thu hút Laurin et al. (2013), người đã kiểm tra 1 lời giải thích.

Họ tự hỏi liệu đó có phải là kết quả của cảm giác rằng hoàn cảnh của bạn là không thể thay đổi được 1 cách tương đối. Nói rằng bạn cảm thấy bạn sẽ không bao giờ gặp được bất kì ai và bạn sẽ độc thân mãi mãi, hoặc bạn sẽ bị mắc kẹt trong 1 cuộc hôn nhân mãi mãi và không có hy vọng thoát khỏi nó.

Họ tự hỏi liệu tâm trí chống lại điều không thể tránh khỏi này bằng cách hợp lý hoá và lý tưởng hoá hoàn cảnh hiện tại

Lý tưởng hoá 1 hoàn cảnh làm bạn có nhiều khả năng xem nó là tốt nhất cho tất cả mọi người, hơn là 1 điều gì đó xảy ra phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của bạn.

Qua 4 nghiên cứu, các nhà nghiên cứu phát hiện thấy chính xác kiểu mẫu này. Khi con người nghĩ rằng tình trạng mối quan hệ của họ là không thể thay đổi được thì họ có nhiều khả năng lý tưởng hoá nó. Họ cũng có nhiều khả năng thích những người có tình trạng giống như của họ: 

"Biết rằng những người khác sống cuộc sống của họ khác biệt với bạn có thể đe doạ đến sự hợp lý của những lựa chọn cuộc sống của bạn, và sự lý tưởng hoá về tình trạng của 1 người đem lại 1 sự hợp lý hoá đơn giản khi đối mặt với những đe doạ tiềm ẩn không ngừng của hiện tại đó. Sự lý tưởng hoá này ngụ ý rằng những người khác là tệ hơn vì những sự sắp xếp cuộc sống khác biệt của họ và "cách sống của tôi là cách mà tất cả mọi người nên làm theo." (Laurin et al., 2013)

Nguồn: spring.org.uk

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét