Nghe người đã 90 tuổi nói

34 câu nói đúc kết kinh nghiệm của một người lớn tuổi đã từng trải cuộc đời.

1. Life isn't fair, but it's still good.
(Cuộc đời có bất công nhưng vẫn tốt thôi)

2. When in doubt, just take the next small step.
(Khi nghi ngại, hãy bước tới với các bước nhỏ)

3. Life is too short. Don't waste time hating anyone.
(Đời sống thì ngắn ngủi. Đừng phí thì giờ ghét bỏ ai đó)

4. Only friends and family will be present in sickness. Stay in touch.
(Chỉ có gia đình và bạn bè bên cạnh khi bạn đau yếu. Hãy giữ mối tương giao với họ.)

5. Pay off your credit cards every month.
(Hãy trả hết nợ thẻ tín dụng mỗi tháng)

6. You don't need to win every argument. Agree to disagree.
(Khi tranh luận, hơn thua không đáng kể. Nên chấp nhận bất đồng)

7. Crying is good, but it's more healing crying with friends.
(Khóc cũng tốt, nhừng càng được xoa dịu hơn khi cùng khóc với bạn bè)

8. Release your children when they become adults, its their life now.
(Hãy để tự do cho con cái bạn khi chúng trưởng thành, chúng có đời sống riêng đấy)

9. Save for retirement starting with your first pay cheque.
(Để dành cho tuổi về hưu ngay với chi phiếu lãnh lương đầu tiên của bạn)

10. When it comes to chocolate, resistance is futile.
(Khi đến gần sô-cô-la, đừng để nó hấp dẫn mình quá nhé)

11. Make peace with your past so it won't screw up the present.
(Hãy để quá khứ qua đi thì sẽ không còn quấy rầy hiện tại nữa)

12. It's OK to let your children see you cry.
(Con cháu thấy mình khóc đâu có sao)

13. Don't compare your life to others. They have different journeys.
(Đừng so sánh đời sống mình với những ai khác. Họ có một hành trình khác)

14. Never be in a secret relationship.
(Đừng bao giờ dính vào một mối tương giao bí mật)

15. Everything can change in the blink of an eye.
(Mọi chuyện có thể thay đổi trong cái chớp mắt)

16. Take a deep breath. It calms the mind.
(Hít vào và thở sâu. Nó giúp tâm trí an tịnh)

17. Get rid of anything that is neither useful, beautiful, nor joyful.
(Hãy gạt bỏ những gì không hữu dụng, không đẹp, không vui)

18. What doesn't kill you really makes you stronger.
(Điều gì mà không giết ta được sẽ giúp mình mạnh hơn)

19. It's never too late to have a happy childhood.
(Chẳng có muộn màng gì để sống thời hạnh phúc trẻ thơ)

20. For whatever you love in life, don't take no for an answer.
(Những gì bạn yêu thương trong đời sống, đừng trả lời không)

21. Today is special. Enjoy it.
(Hôm nay là ngày đặc biệt. Hãy tận hưởng đi)

22. Your belief of your being right doesn't count. Keep an open mind.
(Cứ tin mình luôn luôn đúng là không phải đâu nhé. Nên có tâm trí cởi mở)

23. No one is in charge of your happiness but you.
(Không ai có trách nhiệm về hạnh phúc của bạn đâu nhưng chính bạn đấy)

24. Forgive everyone everything.
(Hãy tha thứ cho mọi người và cho mọi điều)

25. What other people think of you is none of your business.
(Đừng bận tâm về nhận xét của ai đó đối với mình)

26. Time heals almost everything. Give time time.
(Thời gian chữa lành hầu hết mọi điều. Hãy để thời gian có thì giờ nhé)

27. However good or bad a situation is, it will change.
(Tình thế dù tốt hay xấu, rồi cũng sẽ thay đổi)

28. Don't take yourself so seriously. No one else does.
(Đừng quá nghiêm khắc với chính mình. Ai cũng vậy thôi)

29. Believe in miracles.
(Hãy tin vào phép lạ)

30. Your children get only one childhood.
(Con cái chúng ta chỉ có một thời trẻ trung)

31. Envy is a waste of time.
(Ganh tị chỉ làm mất thì giờ vô ích)

32. It's OK to yield.
(Ngưng nghỉ cũng được mà)

33. Life is a gift."
(Đời sống là quà tặng đấy)

34. Friends are the family that we choose.
(Các thân hữu là gia đình mà chúng ta đã chọn)

Ms. Regina Brett, 90 tuổi
Sưu tầm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét