"Đánh thức con người phi thường trong bạn" & những tâm đắc... (P.15)

(tiếp)

"Thói quen có thể là người đầy tớ tốt nhất, hoặc là người chủ tệ nhất" (Nathaniel Emmons)

"Dấu hiệu của một nhà vô địch là tính kiên định".

"Chỉ biết phải làm gì mà thôi không đủ, bạn còn phải làm điều bạn biết".

"Thái độ tiêu cực ngăn cản bạn tìm ra những giải pháp và giam giữ bạn trong những giới hạn của mình với lập trường là 'phải sống thực tế' ".

"Mục tiêu của chúng ta không phải là phủ nhận những vấn đề của cuộc đời, nhưng là đưa mình vào những trạng thái tâm trí và cảm xúc tốt hơn để có thể tìm ra những giải pháp và hành động để thực hiện những giải pháp đó".

(còn nữa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét