"Đánh thức con người phi thường trong bạn" & những tâm đắc... (P.17)

(tiếp)

"Coi một điều gì đó có giá trị có nghĩa là gán cho nó một tầm quan trọng, bạn quý điều gì thì điều đó có thể được gọi là 'quan trọng' ".

"Một thách đố trong cuộc đời là nhiều người không phân biệt rõ được giá trị nào là phương tiện, giá trị nào là mục đích".

"Vì mình luôn luôn để ý làm sao để có được tự do nên đánh mất sự tự do đã có".

"Xin cho tôi vẻ đẹp của tâm hồn, xin cho con người bên ngoài và bên trong được hợp nhất". (Socrates)

"Mỗi người phản ứng tùy theo nguyên tắc của mình; họ tin chuyện gì xảy ra sẽ đem lại cảm giác thỏa mãn cho họ trong kinh nghiệm này".

(còn nữa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét