"Đánh thức con người phi thường trong bạn" & những tâm đắc... (P.24)

(tiếp)

"Điều duy nhất chúng ta tuyệt đối làm chủ được, đó là thế giới nội tâm của mình - chính chúng ta quyết định ý nghĩa cho sự vật. Bằng hành động của mình, chúng ta truyền đạt những giá trị và niềm tin sâu xa nhất của mình".

"Chỉ duy nhất một điều có thể hạn chế ảnh hưởng của bạn mà thôi, đó là trí tưởng tượng và quyết tâm của bạn".

"Mọi người chúng ta bẩm sinh đã có khả năng để trở thành anh hùng".

"Khả năng làm những hành vi đúng đắn, dám có một lập trường và dám thay đổi hiện đang có sẵn nơi bạn".

"Mọi thái độ có thể được thay đổi nhờ thay đổi các niềm tin, giá trị, nguyên tắc và tính cách".

"Mỗi quyết định và hành động của chúng ta, cho dù là nhỏ bé, vẫn dẫn tới những hậu quả sâu rộng".

"Chỉ những ai học được sức mạnh của việc cống hiến chân thành và vô vị lợi mới cảm nghiệm được niềm vui sâu xa nhất sự sung mãn đời mình".

(hết)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét