"Đánh thức con người phi thường trong bạn" & những tâm đắc... (P.16)

(tiếp)

"Mọi sự rốt cuộc cũng quy về một số khuôn mẫu chung do những yếu tố chủ chốt làm thành".

"Con người không phải là những thái độ cư xử của họ".

"Mỗi chuyện đều có tầm quan trọng khác nhau đối với mỗi người và mỗi người đánh giá sự việc xảy ra mỗi khác tùy theo hoàn cảnh và viễn tưởng của họ".

"Người ta khôn ngoan nhiều hay ít, không phải nhờ kinh nghiệm của họ mà nhờ khả năng biết đón nhận kinh nghiệm". (Goorge Bernard Shaw)

"Những ai hiểu những giá trị của mình và trung thành sống theo những giá trị đó đều trở thành những con người lãnh đạo của xã hội chúng ta".

(còn nữa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét