"Đánh thức con người phi thường trong bạn" & những tâm đắc... (P.19)

(tiếp)

"Mọi giới hạn trong cuộc đời bạn có lẽ chỉ là những giới hạn trong kinh nghiệm của bạn".

"Mọi chuyện xảy ra trên đời đều có một lý do và một mục đích và nó đều có ích cho chúng ta".

"Từng giây phút của cuộc đời làm nên con người chúng ta. Chúng ta phải biết tận dụng nó, theo đuổi và tạo ra những giây phút giúp nâng cao chứ không giới hạn đời sống mình".

"Không có gì vĩ đại được thực hiện nếu không có những con người vĩ đại, và con người vĩ đại nếu họ quyết tâm trở nên vĩ đại". (Charles De Gaule)

"Những niềm tin tổng quát của bạn về sự thiếu thốn và sự dư thừa sẽ ấn định mức độ lo lắng của bạn và sự độ lượng của bạn về phương diện thời giờ, tiền bạc, sức lực và tinh thần."

(còn nữa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét