"Đánh thức con người phi thường trong bạn" & những tâm đắc... (P.20)

(tiếp)

"Cá tính: là những niềm tin chúng ta dùng để xác định tính cách riêng của mình, cái làm chúng ta trở thành duy nhất - tốt, xấu hay trung lập - khác hẳn mọi cá nhân khác."

"Cảm giác chắc chắn của chúng ta về bản thân mình tạo thành những ranh giới cho cuộc sống của chúng ta".

"Tất cả chúng ta đều hành động nhất quán với cái nhìn của chúng ta về con người thật sự của mình, cho dù cái nhìn đó có chính xác hay không".

"Nếu tất cả chúng ta đều làm những gì mình có khả năng làm, chúng ta sẽ khiến mình thật sự kinh ngạc". (Thomas Edison)

"Không có thành công nào thật sự là thành công mà thiếu thành công của cảm xúc".

(còn nữa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét