"Đánh thức con người phi thường trong bạn" & những tâm đắc... (P.10)

(tiếp)

"Các câu hỏi chúng ta đặt ra cho mình có thể hình thành quan niệm của chúng ta về bản thân mình, về khả năng của mình và về những gì chúng ta muốn làm để đạt được ước mơ của mình".

"Chỉ có một điều hạn chế các câu hỏi của bạn, đó là niềm tin của bạn về điều gì là có thể".

"Câu hỏi không phải là bạn có hay không có những vấn đề, mà bạn sẽ giải quyết thế nào khi bạn gặp chúng".

"Nếu hỏi mãi, bạn sẽ đi đến chỗ hoang mang, chỉ có những hành động chắc chắn mới mang lại kết quả".

"Một từ dùng đúng có tác dụng mãnh liệt. Mỗi khi chúng ta gặp một từ đúng và mạnh... nó mang lại hiệu quả nhanh như chớp, về vật chất và tinh thần" (Mark Twain)

(còn nữa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét