"Đánh thức con người phi thường trong bạn" & những tâm đắc... (P.22)

(tiếp)

"Nếu bạn chỉ biết nhờ vả vào một ai khác, thì dù họ có tài giỏi đến đâu, bạn cũng sẽ luôn luôn đổ lỗi cho họ về bất cứ điều gì xảy ra".

"Bí quyết của sự giàu sang là tăng thêm giá trị của mình".

"Tăng giá trị không chỉ là tạo ra sản phẩm, mà là tìm ra một cách để đảm bảo người ta gia tăng chất lượng của đời sống".

"Của cải là sản phẩm của khả năng tư duy của con người". (Any Rand)

"Hãy đem tôn chỉ của bạn vào hành động". (Ralph Waldo Emrson)

(còn nữa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét