"Suối nguồn" & những tâm đắc... (P.10)

(tiếp)

"Chúng ta thật sự sống bằng đầu óc của chúng ta, và sự tồn tại chỉ là một cố gắng để làm cho cuộc sống đó hiện hữu, để tuyên bố về cuộc sống ấy bằng ngôn ngữ của cử chỉ và hình thể"

"Cuộc chiến tranh tồi tệ nhất là chiến tranh tôn giáo giữa các giáo phái của cùng một tôn giáo hoặc là cuộc chiến tranh giữa những con người cùng một sắc tộc"

"Khi bạn ban vinh hạnh cho người khác, thực ra bạn đang tự tôn vinh bản thân bạn"

"Tất cả những gì bạn dành tình yêu của bạn cho nó đều là của bạn"

"Những thứ tình cảm có thể thay đổi được thì thật ra là những thứ đã không tồn tại ngay từ đầu"

(còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét