"Thức tỉnh" & những tâm đắc... (P.11)

(tiếp)

"Bạn không bị khuynh đảo trong xúc cảm nhưng bạn nhảy vào cuộc. Bạn sẽ nắm bắt rất nhạy những sự vật và con người xung quanh mình. Và chính cái mà nhiều người gọi là cái ngã-hạn-định-hóa sẽ giết chết sự nhạy bén nói trên; đó là khi mà bạn tự đồng hóa mình với cái “tôi” đối tượng đến nỗi cái “tôi” đối tượng lộng quyền thao túng không cho phép bạn nhìn sự vật một cách khách quan và vô tư. Một điều rất quan trọng là nếu bạn nhảy vào cuộc một cách thoải mái, bạn sẽ có thể xem xét các sự việc một cách vô tư. Và chính những cảm xúc tiêu cực sẽ gây trở ngại cho sự vô tư này."

"Chúng ta không bao giờ xót xa khi mất một cái gì đó mà chúng ta không bám víu, một cái gì đó mà chúng ta không bao giờ ráng sức chiếm hữu. Xót xa là dấu chỉ cho thấy rằng tôi đặt hạnh phúc của tôi tùy thuộc vào người này vật nọ, ít nhất trong một mức độ nào đó."

"Nếu tôi lệ thuộc người khác về mặt tâm lý, về mặt tình cảm điều đó có nghĩa là tôi đã để cho một người khác định đoạt hạnh phúc của tôi rồi. Nếu bạn phụ thuộc như vậy thì điều sẽ xảy ra là - dù bạn ý thức hay không - bạn sẽ đòi hỏi người khác đóng góp vào hạnh phúc của bạn. Rồi một hệ lụy đi liền theo đó là nỗi sợ - sợ bị vuột mất, sợ bị bỏ rơi, bị khước từ, những nỗi sợ này chi phối lẫn nhau. "

"Tình yêu đích thực sẽ xua tan mọi sợ hãi. Ở đâu có tình yêu, ở đấy không có đòi hỏi, không có mong mỏi, không có phụ thuộc. Tôi không đòi bạn phải tạo hạnh phúc cho tôi; hạnh phúc của tôi không nằm ở nơi bạn. Nếu bạn phải bỏ tôi, tôi sẽ không tiếc rẻ cho mình; tôi rất thích có bạn đồng hành, nhưng không phải là không có không được. Nó như một bản giao hưởng, như một dàn hợp xướng tấu lên một giai điệu nhất định khi có mặt bạn - nhưng khi không còn bạn nữa, dàn hợp xướng ấy vẫn tiếp tục chơi. Rồi khi tôi gặp một người khác, nó sẽ tấu lên một giai điệu khác - cũng không kém tuyệt vời. Và cho dẫu tôi chỉ có một mình, dàn hợp xướng vẫn không ngừng chơi. Nó ngừng sao được khi nó còn vô số tiết mục để chơi."

" Một khi bạn dứt bỏ được các ảo tưởng thì kết cục bạn sẽ đạt đến sự thực, và tôi đảm bảo bạn sẽ không bao giờ bị cô đơn nữa, không bao giờ. Sự cô đơn không được giải tỏa bằng việc kết bè kết nhóm với người này kẻ nọ. Sự cô đơn được giải tỏa khi người ta đi vào với thực tế."

(còn nữa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét