"Thức tỉnh" & những tâm đắc... (P.15)

(tiếp)

"Chỉ cần bạn ý thức về chỗ mà bạn đặt chú ý vào - Khi có gì bất ổn hay bất thường xảy ra, bạn sẽ nắm được ngay. Bạn sẽ hiểu rằng có gì đó đang trục trặc. Bất cứ cảm nghĩ tiêu cực nào xuất hiện trong ý thức, bạn sẽ nắm được ngay."

"Điều quan trọng không phải là tìm biết cái “tôi” là ai hay là gì. Công dã tràng! Không có ngôn từ nào chuyên chở được nó đâu. Điều quan trọng là giũ bỏ những nhãn hiệu. Như các thiền sư Nhật Bản vẫn nói: “Đừng tìm kiếm chân lý; chỉ cần lột bỏ những quan niệm của mình”. Vâng, bạn hãy vứt bỏ các lý thuyết của bạn, đừng tìm kiếm chân lý. Chân lý không phải là cái để bạn lục tìm."

" “Nếu bạn đau khổ, ấy là bạn đang ngủ mê”. Bạn có muốn biết một dấu hiệu cho thấy bạn đang ngủ mê không? Dấu hiệu đây: bạn đau khổ. Đau khổ là dấu chỉ rằng bạn chưa tiếp cận được với chân lý. Đau khổ được ban cho bạn là để bạn có thể mở mắt ra đón nhận chân lý, là để bạn hiểu rằng có sự trục trặc ở đâu đó - cũng như sự đau đớn thể lý được ban cho bạn để bạn hiểu rằng có bệnh tật hay ốm đau ở một nơi nào đó. Đau khổ là dấu chỉ cho thấy có sự trục trặc. Đau khổ xảy ra khi bạn cưỡng chống lại thực tại. Một khi các ảo tưởng của bạn chống lại thực tế, một khi bạn lấy sự sai trái của mình đối đầu với chân lý - tức thì bạn đau khổ. Nếu không vậy thì sẽ không có đau khổ."

"Hạnh phúc là cái tình trạng tự nhiên của chúng ta. Hạnh phúc là tình trạng tự nhiên của các trẻ thơ. Bạn không cần phải làm gì cả để đạt được hạnh phúc, vì hạnh phúc không phải là cái mà người ta đạt được. Có ai hiểu cho vì sao vậy không? Vì chúng ta vốn vẫn có hạnh phúc rồi. Làm sao người ta có thể đạt được cái mà người ta đã có sẵn? Thế thì tại sao bạn không cảm nghiệm được hạnh phúc đó? Tại bạn chưa giũ bỏ một cái gì đó; bạn chưa giũ bỏ các ảo tưởng. Để được hạnh phúc, bạn không phải thêm thắt một thứ gì cả; bạn chỉ cần bỏ bớt một cái gì đó thôi. Cuộc sống thật dễ chịu, thật thú vị. cuộc sống chỉ gay go khi bạn ảo tưởng, khi bạn ham muốn, thèm khát, tham lam."

"Những cảm nghĩ tiêu cực là ở bạn, không phải ở trong thực tại. Vì thế đừng cố xoay chuyển thực tại. Đó là chuyện khùng! Cũng đừng cố biến đổi người khác. Chúng ta dốc thời giờ và sức lực để biến đổi những hoàn cảnh bên ngoài ta, biến đổi vợ hay chồng ta, biến đổi thượng cấp, bạn hữu, kẻ thù và mọi người khác. Thế nhưng kỳ thực chúng ta không cần phải biến đổi gì cả. Những cảm nghĩ tiêu cực là ở bạn. Không có ai dưới gầm trời này có thể gây bất hạnh cho bạn được. Không có biến cố nào dưới gầm trời này có thể quấy rầy bạn hay làm bạn thương tổn. Không, không có biến cố, hoàn cảnh, tình trạng hay con người nào."

(còn nữa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét