"Suối nguồn" & những tâm đắc... (P.7)

(tiếp)

"Khái niệm cao quý nhất trên mặt đất là khái niệm về sự bình đẳng tuyệt đối giữa người với người"

"Tin vào cái tốt nhất của con người và buộc họ mang vác sự cao thượng mà họ không thể mang nổi - hay nhìn nhận họ như là chính họ và chấp nhận thế vì nó khiến họ thoải mái - Cách nào tỏ ra độ lượng hơn?"

"Tất cả mọi thứ đơn giản khi ta quy chúng về tới những thứ cơ bản"

"Nếu bạn học cách yêu tất cả mọi thứ, cả những thứ tầm thường nhất, thì rồi cái đê tiện nhất trong bạn sẽ được yêu mến"

"Chỉ khi bạn có thể coi thường cái tôi nhỏ mọn của bạn thì bạn mới vươn tới được sự thật, tới sự thanh thản lớn lao của lòng vị tha, tới việc hòa trộn tâm hồn mình với tâm hồn chung bao la của nhân loại. Không có chỗ cho tình yêu với người khác khi chúng ta vẫn chăm chăm giữ lấy cái tôi nhỏ mọn của mình. Phải có chỗ trống thì mới có thể được lấp đầy"

(còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét