"Suối nguồn" & những tâm đắc... (P.5)

(tiếp)

"Chỉ có những gì không thể giải thích nổi mới làm bạn sợ, đặc biệt là khi cái không thể giải thích nổi ấy không nằm trong những sự việc hữu hình mà ở cái cảm giác sợ hãi không rõ nguồn gốc trong bạn"

"Sự cân bằng tuyệt vời, sự hoàn hảo vĩ đại trong những tỉ lệ khiêm nhường của "khối kiến trúc" - cái vĩ đại trong sự khiêm nhường - sự khéo léo tinh xảo trong từng chi tiết"

"Trong đôi mắt đó là một sự hiểu biết lời và một lòng tốt không cầu kỳ - không, phải nói là lòng tốt vô hạn mới đúng. Nó cứ như thể người ta không thể giấu ông ta bất cứ điều gì, nhưng cũng chẳng cần thiết phải giấu, vì ông sẽ tha thứ mọi chuyện"

"Tinh thần con người - Đó là tất cả những gì có ý nghĩa trong cuộc sống"

"Một sự quan tâm hoàn toàn vô tư đối với đồng loại của mình vẫn có thể xảy ra trong thế giới này"

(Còn nữa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét