"Thức tỉnh" & những tâm đắc... (P.10)

(tiếp)

"Chúng ta tiêu tốn quá nhiều tâm lực trong cuộc sống của chúng ta để đáp ứng cho những nhãn hiệu -những nhãn hiệu của mình và những nhãn hiệu của kẻ khác. Chúng ta đồng hóa những nhãn hiệu ấy với cái “tôi” của mình"

"Những nhãn hiệu mà bạn đang mang, liệu chúng có giá trị gì so với chính cái “tôi” chủ thể? Bạn có thấy rõ rằng cái “tôi” chủ thể của mình không nằm trong các nhãn hiệu ấy? Nhãn hiệu thuộc về cái “tôi” đối tượng. Và cái “tôi” này mới là cái “tôi” không ngừng thay đổi. "

"Bạn xem thử bạn đang sợ hãi, đang khát khao hay đang lo lắng. Khi cái “tôi” chủ thể không đồng hóa với tiền bạc, tên tuổi, quốc tịch, người này người nọ, bạn bè... hay với bất cứ phẩm tính nào - thì nó không bao giờ bị đe dọa. Có thể nó rất năng động, nhưng nó không bị đe dọa. Bạn hãy nghĩ đến bất cứ điều gì đã hoặc đang khiến bạn phải đau khổ, lo lắng hay bối rối. Trước hết, bạn hãy tóm cho được sự khát khao nấp dưới nỗi đau khổ ấy - bởi bạn có khát khao mãnh liệt một cái gì đấy, vì nếu không, bạn đã không đau khổ. Bạn khám phá xem nỗi khát khao ấy là gì? Hai nữa, nó không chỉ đơn thuần là một sự khát khao; ở đây còn có một sự đồng hóa nữa. Vô hình chung bạn đã tự bảo mình: “Hạnh phúc của tôi, gần như là sự hiện hữu của tôi, không thể tách rời khỏi nỗi khát khao nầy”. Mọi đau khổ đều do bởi người ta đồng hóa mình với một cái gì đó - cái đó có thể hoặc ở trong hoặc ở ngoài họ."

"Mỗi khi bạn có một cảm nghĩ tiêu cực về người khác là bạn đang sống trong một ảo tưởng. Có một cái gì đó trục trặc nghiêm trọng nơi bạn. Bạn không nhìn ra được sự thực. Và một cái gì đó phải được thay đổi nơi bạn."

"Không bao giờ người ta có thể uy hiếp cái “tôi” chủ thể, chỉ có cái “tôi” đối tượng mới bị uy hiếp thôi."

(còn nữa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét