"Suối nguồn" & những tâm đắc... (P.4)

(tiếp)

"Ý tưởng xuyên suốt bất kỳ một thực thể hoặc một sinh vật nào đó tạo nên nguồn sống. Nếu một phần nhỏ nhất phản bội lại ý tưởng đó thì sinh vật đó sẽ chết"

"Những cái tốt đẹp, những cái cao quý là những cái giữ được sự toàn vẹn của chúng"

"Chúng ta là những người bảo vệ cho một chức năng quan trọng của con người. Có lẽ là chức năng lớn nhất trong số những nỗ lực của con người - đi tìm kiếm. Chúng ta tìm kiếm chân lý với những gì tốt đẹp nhất trong trái tim mình, với những gì tốt đẹp nhất được ban cho loài người"

"Sự vĩ đại của cơn mệt nhọc tự nó đã làm giảm bớt căng thẳng: nó không cho phép bất kỳ một cảm giác nào khác ngoài sự dễ chịu khi cảm giác căng thẳng rời dần khỏi các cơ bắp"

"Thật là lạ khi cảm nhận được sự tồn tại của một con người khác, khi cảm thấy nó như một sự cần thiết gần gũi và thúc bách; một sự cần thiết không cần kiểm định, không dễ chịu mà cũng chẳng đau đớn, chỉ có tính chất chung thẩm như một tối hậu thư"

(còn nữa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét