"Thức tỉnh" & những tâm đắc... (P.32)

(tiếp)

"“Chỉ kinh nghiệm há miệng sững sờ mới đáng gọi là kinh nghiệm”."

" Sống không có nghĩa là nhảy vào chính quyền, hay trở thành một nhà kinh doanh lớn hoặc thực hiện những hoạt động bác ái có tầm cỡ. Sống không phải như thế. Sống là giũ bỏ mọi cản trở, sống là sống tươi mát giây phút hiện tại."

" Bất cứ cái gì, hễ được bạn ý thức thì sẽ không ngừng thay đổi; cũng như mây kéo đi không ngừng. Và với ý thức, bạn cũng sẽ cảm nhận đầy đủ tại sao lúc đầu mây đã ùn đến."

" Trong mỗi đứa trẻ đều có một vị thần. Những cố gắng nắn ép của chúng ta đối với đứa trẻ sẽ biến vị thần đó thành quỉ."

" Để mặc trẻ em tự thiết lập các giá trị cho chúng, và bao giờ cũng vậy, các giá trị mà chúng khám phá đều tốt và đều có tính xã hội. Bạn có tin được điều đó không? Khi một đứa trẻ cảm thấy nó được yêu thương (nghĩa là nó cảm thấy bạn là đồng minh của nó) - thì nó sẽ tốt. Nó không còn bị ám ảnh bởi bạo lực nữa. Không sợ hãi, tất nhiên không có bạo lực. Đứa trẻ sẽ đối xử với người khác theo cách nó được đối xử."

(còn nữa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét