"Thức tỉnh" & những tâm đắc...(P.8)

(tiếp)

"Bạn muốn hy vọng một điều tốt hơn cái bạn đang có lúc này phải không? Nếu chẳng vậy thì đâu phải bạn đang hy vọng. Nhưng, bạn quên rằng chính lúc này bạn đang có tất cả. Tại sao không tập trung vào cái hiện tại thay vì hy vọng vào những thời gian tốt hơn ở tương lai? Tại sao không nhận thức cho được cái hiện tại thay vì bỏ quên nó và hy vọng vào tương lai? Rồi tương lai, đến lượt nó, cũng lại là một cái bẫy khác!"

"Cách duy nhất mà một người có thể giúp bạn là thách thức các suy nghĩ, quan niệm của bạn. Nếu như bạn sẵn sàng lắng nghe và sẵn sàng để bị thách thức, còn một điều bạn có thể làm mà không ai có thể giúp được bạn. Điều quan trọng nhất ấy là gì? Người ta gọi đó là nội quan. Vấn đề này thì không ai có thể giúp bạn được. Không ai có thể cho bạn một phương pháp, một kỹ thuật. Vì học mót kỹ thuật của người khác có nghĩa là muốn thí nghiệm đi thí nghiệm lại trên chính mình mãi. Mà nội quan - việc quan sát chính mình - thật quan trọng. Nó không phải là qui ngã, vì qui ngã là hướng về mình, quan tâm về mình, ưu tư về mình. Nội quan thì khác. Nó là gì? Đó là việc quan sát mọi thứ nơi bạn và quanh bạn một cách tỉ mỉ hết sức và quan sát nó như thể nó đang xảy ra cho một ai đó khác. Như vậy là làm sao? Nghĩa là bạn không được ngã vị hóa những chuyện đang xảy đến cho bạn. Nghĩa là bạn nhìn mọi sự như thể chúng không có mảy may liên hệ gì đến mình."

"Rắc rối thường xảy ra với những người mãi lo điều chỉnh những cái mà thậm chí họ không hiểu. Chúng ta luôn luôn táy máy như thế phải không? Chẳng bao giờ chúng ta chịu hiểu cho rằng sự việc không cần điều chỉnh chi cả. Thật sự như vậy. Chúng chỉ cần được hiểu. Và nếu bạn hiểu chúng, tự nhiên chúng sẽ thay đổi."

"Không đánh giá, không bình phẩm, không phản ứng. Chỉ thuần túy quan sát, nghiên cứu, theo dõi mà không một bợn ham muốn thay đổi cái đang là. Vì nếu bạn muốn thay đổi cái đang là thành cái nên là (theo ý bạn nghĩ), thì bạn hết hiểu."

" Sự thay đổi tự nó sẽ xảy ra, bạn không phải tạo ra nó. Khi đời sống ý thức chế ngự sự vô minh của bạn thì những gì xấu sẽ biến mất. Những gì tốt sẽ nẩy nở. Bạn sẽ phải cảm nghiệm điều nầy cho chính mình."

(còn nữa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét