"Thức tỉnh" & những tâm đắc... (P.20)

(tiếp)

"Điều khẩn thiết tự nhiên của con người là tự do, là yêu mến - chứ không phải là được yêu mến."

" Nếu không có ai bảo với bạn rằng bạn sẽ không hạnh phúc nếu không được yêu - thì bạn sẽ không cảm thấy bất hạnh chút nào. Nghĩa là bạn có thể hạnh phúc khi không được ai yêu mến, không được ai khao khát, không lôi cuốn được ai. Bạn đạt được hạnh phúc nơi việc tiếp xúc với thực tại."

" Bạn hãy sống giây phút hiện tại. Đây là một trong những điều mà bạn sẽ cảm nghiệm được một khi bạn thức tỉnh. Bạn thấy mình sống trong hiện tại, cảm nếm được hương vị của từng phút giây cuộc sống. Cũng như bạn thưởng thức một bản hợp xướng tận từng nốt một - hết nốt này qua nốt khác mà không hề có ý muốn dừng lại."

" Quan hệ, dù quan hệ nào, cũng giả thiết hai điều: sự phán đoán rõ ràng và sự đáp trả chính xác (nói phán đoán rõ ràng hiểu là trong chừng mực có thể của người ta; nhiều người không đồng ý với nhau về chừng mực này, nhưng tôi cho rằng sẽ không ai phủ nhận việt rất nên đạt tối đa sự rõ ràng đó). Xét càng rõ thì làm càng đúng. Xét mà lệch lạc thì khó lòng phản ứng đúng."

" chúng ta bao giờ cũng ghét những gì khiến chúng ta sợ hãi. Chúng ta luôn luôn muốn trừ khử và xa tránh những gì làm chúng ta sợ. Hễ bạn sợ ai, bạn sẽ ghét người ấy. Sợ bao nhiêu sẽ ghét bấy nhiêu. Và đã ghét ai thì cũng không thể nào hiểu họ, vì bấy giờ cảm tính đã nhảy vào quấy rối rồi. Si mê người ta cũng thế, nó cũng làm ta không hiểu được họ. Khi bạn có tình yêu đích thực, bạn sẽ không còn ưa hay ghét người này kẻ nọ theo nghĩa thông thường của từ ngữ ấy nữa. Bạn hiểu rõ họ và đáp ứng họ một cách chính xác."

(còn nữa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét