"Thức tỉnh" & những tâm đắc... (P.21)

(tiếp)

" Không có gì sáng suốt bằng tình yêu đích thực. Chẳng có gì trên trần đời này sáng suốt hơn. Nghiện ngập là mù quáng, si mê là mù quáng. Đeo bám, ham muốn, khát khao là mù quáng. Còn tình yêu không mù quáng. Đừng chụp mũ tình yêu cho những thứ trên kia."

"Điều cần trước nhất là ta phải phán đoán cho minh bạch. Ta không đạt được sự minh bạch đó bởi vì ta để cho những cảm tính, những điều kiện, những ưa, ghét của ta làm chủ trong ta. Chúng ta phải nhận ra cho được sự thật đó. Và còn phải nắm cho được một cái gì đó căn bản hơn nữa - đó là những ý niệm, những kết luận, những tư tưởng của ta."

" Bất cứ lúc nào tôi có một ý niệm, thì ý niệm ấy cũng có thể áp dụng cho nhiều cá thể. Chúng ta không nói về một cái tên riêng biệt, cụ thể như Mary hay John - những cái tên ấy không thuộc lãnh vực quan niệm. Một ý niệm có thể được áp dụng cho vô vàn vô số các cá thể. Ý niệm có tính phổ quát."

" Tất cả những gì bạn có đều chỉ là nhãn hiệu. Thật sự bạn không biết được con người. Ý niệm bao giờ cũng bỏ nhỡ hay thiếu sót một cái gì đó vô cùng quan trọng, một cái gì đó quí giá mà người ta chỉ tìm thấy được nơi thực tại - đó là tính độc đáo riêng tư."

" Nếu tất cả những gì bạn kinh nghiệm chỉ là ý niệm của bạn thì có nghĩa là bạn chưa kinh nghiệm được thực tại, vì thực tại thì cụ thể chứ không phải ý niệm. Ý niệm giúp bạn đi đến với thực tại, và khi đã đi đến, bạn phải trực giác hay cảm nghiệm lấy thực tại một cách trực tiếp."

(còn nữa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét