"Suối nguồn" & những tâm đắc... (P.3)

(tiếp)

" "Ngôi nhà" của bạn được làm từ nhu cầu tự thân của nó. Động cơ quyết định của "ngôi nhà" của bạn nằm ở bên trong "ngôi nhà" "

"Tất cả chúng ta sẽ tốt hơn rất nhiều nếu chúng ta quên đi những ý tưởng khoa trương của nền văn minh xa hoa của chúng ta và quan tâm nhiều hơn đến điều mà người nguyên thủy đã biết trước chúng ta lâu rồi: đó là sự kính trọng mẹ của chúng ta"

"Vẻ đẹp cơ thể con người là ở chỗ nó không có một cơ bắp nào không phục vụ cho mục đích của nó cả, ở chỗ không có một đường nét nào thừa thãi, ở chỗ mọi chi tiết đều phù hợp với một ý niệm, đó là chính là ý niệm của một con người và sự sống của anh ta"

"Bạn muốn làm theo những điều mà người khác mong rằng bạn nghĩ là họ nghĩ thế, hay bạn muốn làm theo sự đánh giá của chính bản thân bạn?"

"Một con người chân thực phải là một khối thống nhất với một đức tin thống nhất"

(còn nữa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét