"Suối nguồn" & những tâm đắc... (P.13)

(tiếp)

"Người hạnh phúc là những người tự do"

"Hạnh phúc - đó là quyền tự nhiên của bạn. Nghĩa vụ đầu tiên của bạn là nghĩa vụ với chính bản thân mình"

"Mỗi người đều đã biết đến một vài khoảnh khắc không thể quên trong đời họ -những khoảnh khắc khi mỗi người trong họ ý thức được một ý nghĩa khác của cuộc sống"

"Một người sáng tạo bị thôi thúc bởi động cơ duy nhất: chân lý. Chân lý của riêng anh và lao động của riêng anh để đạt đến chân lý theo cách riêng của anh"

"Sự sáng tạo, chứ không phải những lợi ích mà người khác được hưởng từ sự sáng tạo ấy. Sáng tạo là cách bạn thể hiện chân lý của mình"

(còn nữa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét