"Thức tỉnh" & những tâm đắc... (P.28)

(tiếp)

" Bạn chém dao vào nước; nước không sứt không đau; nhưng nếu bạn chém vào một vật cứng, nó sẽ bể, sẽ sứt. Chính thái độ và ảo tưởng khư khư cứng nhắc của bạn là những cái đã húc vào thiên nhiên - và là những chỗ bị sưng, bị đau trong bạn."

" “Mắt không bị cản, mắt sẽ thấy, tai không bị cản, tai sẽ nghe; mũi không bị cản, mũi sẽ ngửi được mùi; miệng không bị cản, miệng sẽ cảm được vị; tư tưởng không bị cản, tư tưởng sẽ khôn ngoan”."

"Khôn ngoan sẽ có, khi bạn dẹp bỏ những rào cản mà bạn đã dựng lên bằng chính những ý niệm và những ràng buộc của bạn. Khôn ngoan không phải là một cái gì để người ta đuổi bắt; khôn ngoan không phải là kinh nghiệm; vận dụng những ảo tưởng hôm qua cho những vấn đề hôm nay không phải là khôn ngoan."

" Khôn ngoan là cảm nhận được hoàn cảnh cụ thể nầy, con người cụ thể nầy, là không bị chi phối bởi bất cứ một cái gì thuộc quá khứ."

"“Người ta không thể bắt một người tự do trở thành nô lệ được, vì ngay cả trong nhà tù, người tự do vẫn cứ tự do”. "

(còn nữa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét