"Suối nguồn" & những tâm đắc... (P.15)

(tiếp)

"Người sáng tạo sống với lao động của mình. Anh ta không cần ai khác. Mục đích cơ bản của anh ta là chính bản thân anh"

"Một người không thể cho đi những gì anh ta không tạo ra"

"Năng lực của mỗi người có thể khác nhau, nhưng nguyên tắc cơ bản vẫn giữ nguyên: mức độ độc lập, chủ động và tình yêu công việc của mỗi người là yếu tố quyết định tài năng của anh ta với tư cách là một người lao động và quyết định giá trị của anh ta với tư cách một con người"

"Sự độc lập là tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá phẩm chất và giá trị của loài người: anh ta là ai và anh ta tự tạo ra cái gì"

"Quyền đầu tiên của con người trên trái đất này là quyền có cái tôi. Bổn phận đầu tiên của một người là bổn phận với chính mình. Nguyên tắc đạo đức của anh ta là không bao giờ để người khác quyết định mục đích sống của anh ta. Bổn phận đạo đức của anh ta là phải làm những gì mà anh ta khao khát"

(còn nữa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét