"Suối nguồn" & những tâm đắc... (P.9)

(tiếp)

"Nỗi đau chỉ xuống đến một điểm nào đó rồi dừng lại. Miễn là còn có cái điểm không thể chạm tới đó, nó không thực sự là nỗi đau"

"Sự thăng hoa bắt nguồn tự sự nhận thức vô tội, từ việc nhìn ra sự thật và đạt được sự thật đó, từ việc sống hết khả năng của mình, từ việc từ chối sự nhục nhã và không bao giờ làm gì để phải nhục nhã, từ việc có thể đứng khỏa thân dưới ánh mặt trời"

"Sự thăng hoa hàm chứa niềm vui và niềm vui là quyền của con người ngay từ khi được sinh ra"

"Con người quan trọng trong quan hệ với những người khác, trong sự hữu dụng của họ, trong những lợi ích mà họ mang lại cho người khác"

"Phải cần đến hai người để làm nên một sự nghiệp vĩ đại: một người đàn ông vĩ đại và một người đàn ông - người này còn hiếm hơn - đủ vĩ đại để nhận biết sự vĩ đại của người kia và nói về nó"

(còn nữa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét