"Suối nguồn" & những tâm đắc... (P.6)

(tiếp)

"Người ta không bao giờ cần nhấn mạnh việc mình hoàn toàn không biết gì về vấn đề nếu người ta thực sự không biết về nó"

"Không ai được tự cho phép phóng đại tầm quan trọng của bản thân mình. "

"Phải ngừng lại và định nghĩa lại vị trí của bạn trong xã hội"

"Quan trọng không phải ở số tiền bạn có thể kiếm được, không phải ở trình độ kỹ năng mà bạn có thể thể hiện, mà ở sự phục vụ các bạn đem đến cho đồng loại của mình"

"Mọi tâm hồn con người đều có phong cách riêng của nó, một nguyên lý cơ bản của nó, được phản ánh trong mọi ý nghĩ, hành động, mong muốn của người đó"

(còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét