"Suối nguồn" & những tâm đắc... (P.11)

(tiếp)

"Cái làm cho con người ta không hạnh phúc không phải là quá ít mà là quá nhiều lựa chọn"

"Nếu bạn muốn phát triển cái gì đó, bạn không nuôi dưỡng từng hạt mầm một cách riêng biệt, bạn chỉ cần rải một loại phân bón nhất định, tự nhiên sẽ làm phần việc còn lại"

"Khi giải quyết việc theo các nguyên tắc, bạn sẽ tránh được rắc rối phải đối đầu với các cá nhân cụ thể"

"Trước khi bạn có thể làm một cái gì đó cho người khác, bạn phải là một người có khả năng làm những thứ đó. Để làm ra chúng, bạn phải yêu quý việc làm đó chứ không phải là những hệ quả khác"

"Tất cả những gì mà bạn đã tự hào thì sẽ còn tồn tại mãi"

(còn nữa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét